Tiurleik, vårens vakreste eventyr ?
Utpå våren samles stolte tiurer og vakre røy ved spillplassen. De kommer flyvende inn på kvelden og setter seg på ”nattekvist”. Grytidlig neste morgen starter spillet om å føre genene  videre til fremtidige generasjoner. Det er tidvis en rå og brutal kamp mellom tiurene for å vinne røyas gunst.
Fuglene kan være følsomme for forstyrrelser under leiken, så varsom adferd er en betingelse.

Andre gallerier du kanskje vil se:

Back to Top