Moskus | Musk Ox

Moskus

Med forhistorisk menes det at fossilfunn viser at moskusen fantes i Norge før siste istid. Men, den overlevde ikke denne tidsepoken. Moskusen vi har på Dovre i dag, er satt ut med individer fra Grønland. Denne prosessen var nok av det «traurige» slaget. Første forsøk ble gjort i 1931, men alle dyrene forsvant under krigen. Andre forsøk ble gjort mellom 1947 - 53, dog ikke uten utfordringer. Men, litt inn i det nye årtusenet har antallet økt bra. Skal sies at det fremdeles foreligger utfordringer av langsiktig karakter. Det er bestemt at antall dyr som overvintrer ikke skal overstige 200, og det er bare halvparten av hva det bør være for å unngå «innavl». Klimautfordringer ved at vi får mildere vintre med mer is, gjør det vanskeligere for moskusen å finne mat. I tillegg blir somrene varmere og våtere. Dette innebærer flere insekter, som i sin tur plager og stresser dyrene. Da gjenstår det vel bare å «krysse fingre» for fremtiden !!!
Copyright © 2023 | All rights reverved | DhFoto.no